Skovfyr

(Pinus)
Vi skære og levere, både af dansk og nordisk skovfyr, hvor væksten er mere tætvokset i årringene, som det er kendt for.

Fyr omfatter mere end 90 arter, hvoraf 10 findes naturligt i Europa. Skovfyr er altså en hjemmehørende træsort i Danmark.

Fyrretræ er den næstmest producerende træart ikke kun i Danmark, men også i Norden.

De træsorter, der i dag primært anvendes til beklædning, er cedertræ, lærk og fyr. At gran ikke på samme måde har haft gennemslagskraft, skal nok ses i lyset af flere årsager. Dels har der historisk ikke været samme handelstradition for gran som for fyr.

Dels har det rent æstetisk ikke været populært at anvende gran på grund af de mange små knaster (perleknaster), og dels har fyr været den foretrukne træsort til snedkerarbejde.

Fyrretræer knejser mange steder i landskabet og vogter over landet, og kendes på den karakteristiske røde bark og runde krone.

Ønsker du at vide mere om fyrretræ, så klik her.

Hugsttal for nåletræ 2002

Samlet hugst
1.182.700 m³
Heraf gavntræ:
708.000 m³
Uafkortet tømmer:
221.000 m³
Korttømmer:
188.700 m³
Industritræ:
281.000 m³
Andet gavntræ:
17.800 m³

Vil du vide mere, kan du læse videre her

Egenskaber

Skovfyr til plankeborde

  • Fyrretræ er ikke så vejrbestandigt. I Norge derimod, hvor luften er tør, er mange bjælkehuse og stavkirker bygget af fyrretræ
  • Skovfyr og rødgran har omtrent samme svind ved tørring
  • Skovfyrs knaster er med til at det er mindre stærkt. Træ med store knaster er uegnet til husbyggeri.<

Anvendelse

Danmark importere store mængder af fyr. Vi bruger fyrretræ bl.a. til:

Vil du vide mere om Skovfyr, klik her

www.nyfillerupsavvaerk.dk