Bådebro

Skal du bygge ny bro eller blot renovere den gamle?
Når foråret melder sin ankomst, må mange bådejere konstatere, at deres bådbro har lidt en grum skæbne i vinterens is. Det kan betyde enten hel eller delvis udskiftning af broen.

Vi leverer gerne træ med naturlig lang holdbarhed til dette. Man bør være opmærksom på, at der visse steder kan være restriktioner, der gør at trykimprægneret træ ikke må anvendes.

Ny Fillerup Savværk tilbyder planker, brædder og tømmer af blandt andet douglasgran, lærketræ og egetræ.

Modulopbygget bådebro

Dæk 32 x 150 mm planker, douglasgran
Vanger 75 x 150 mm planker, douglasgran
Bærerem 75 x 150 mm planker, douglasgran
Skråstiver 75 x 150 mm planker, douglasgran
Stolper 125 x 125 mm planker, douglasgran
Skruer 5 x 60 mm rustfrit stål af maritim kvalitet, A4.
Gevindstænger M12, med låsemøtrikker og facetskiver af rustfrit stål A4.
Kontakt os for tilbud på træ til bådbro.

Vil du vide mere om broer af træ og deres mange fordele, kan du starte her

Færdiggørelse af den nye bro ved Odder Museum
Den nye bro ved Odder Museum

Den nye bro ved Odder Museum

www.nyfillerupsavvaerk.dk