Træ og miljø

Når talen falder på træ og miljø, har vi valgt at satse på bæredygtighed og kvalitet! Der findes alternativer til trykimprægneret træ, der er lige så holdbare.

Det er i dag heller ikke lovligt for institutioner at anvende trykimprægneret træ, på legepladser mv.

Vi leverer et miljørigtigt alternativ til trykimprægneret træ:

Egetræ indeholder garvestoffer, der sammen med træets opbygning og cellestruktur bidrager til den naturlige varighed.

Cedertræ indeholder svampehæmmende stoffer, der er så effektive, at træet bliver holdbart.

Skovfyr, lærk, rødgran og douglas har i kernen svampehæmmende stoffer samtidig med, at kernecellerne er lukkede for indtrængning af frit vand.

Træets levetid reduceres mærkbart, hvis det er fugtigt eller i jordkontakt. Modsat øges holdbarheden, jo bedre det beskyttes mod regn, fugt og sollys.

Trækvalitet, tværsnitsdimensioner, konstruktionens udformning og lokale forhold har stor betydning for den faktiske levetid. Ved overfladebehandling med godkendte træbeskyttelsesmidler og gode malingsprodukter kan levetiden forøges væsentligt, afhængigt af den valgte behandling og interval for vedligeholdelse.

Naturtræ contra trykimprægneret

Ved at vælge den rigtige træart til den rigtige anvendelse, og den rigtige behandling, øges levetiden væsentligt
Levetiden for trykimprægneret træ er omkring 30 år, men anvendelsen af det efterlader et problem for vore børn. I sagens natur består trykimprægnering af stoffer med virkning som giftstoffer, og op til 25 % af imprægneringsmidlets indhold af f.eks. arsén udvaskes over 2-4 år.

Udvaskningsforsøg over en 3-årig periode viser, at der pr. kg træ udvaskes:
15 mg krom
150 mg kobber
100 – 200 mg arsén

Her kan du få miljøstyrelsens gode råd til, hvordan du vælger træprodukter, der skader miljøet mindst muligt.

 

Miljørigtighed og certificeringer

Der er i øjeblikken en tendens til at certificeringer på mange ting. Og det kan der jo også være mange fordele ved. I forhold til træ, er de mest udbredte FSC og Pefc, som vedrører miljørigtigheden. Når det gælder tropetræ fra tvivlsomme lande så er det højst relevant, jeg mener imidlertid ikke at der er helt den samme effekt her i Europa. Jeg hører ofte fra gode folk, der ikke er i branchen, hvor forfærdeligt de har det med at stykke skov blive fældet. Men det vil jeg sammenligne med landmanden, der høster sin kornmark. Forskellen er bare at frem til den endelige afdrift, kan der gå 80-150 år, og ja, det ser voldsomt ud, når et stykke skov bliver ryddet. Vi har på savværket endnu ikke købt træ fra områder der skulle nedlægges som skov, det vil sige at de træer, der bliver lagt ned, bliver genplantet, for at oprette skovens drift.

Miljøministeriet

For yderligere information omkring trykimprægneret træ, se miljøministeriets “grønne tips”

træaffald
trykimprægneret træaffald til deponi.

Der blev i 1992 produceret 17.000 tons affald af imprægneret træ. Mængden forventes at stige til 100.000 tons i år 2010.

Erhvervsaffald og udvalgte affaldsstrømme, Oplæg fra Miljøstyrelsen, 1997

Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer, Miljønyt Nr. 56, Miljøstyrelsen, 2000

Træ i naturen

Bedre for miljøet – Bedre for dig.

Lærketræer ved Odder

Enkeltstående egetræ
www.nyfillerupsavvaerk.dk