Rødgran

(Picea abies)

Rødgran blev indført i Danmark omkring 1730 og er i dag en af dansk skovbrugs hoved træsorter. Ved skovtællingen i 1990 udgjorde det tilplantede areal med rødgran 32,3 % af skovarealet i Danmark.

Vi skære i rødgran, ofte er det specialmål, i tømmer, vindskedebrædder, sternbrædder, hvor det ikke kan skaffes andre steder, så løser vi det.

Rødgran er en ofte undervurderet træsort, Den har nemlig længere holdbaarhed, end man lige skulle tro, når den er monteret rigtigt

Der findes i Danmark, såvel som i det øvrige Skandinavien, store mængder af grantræ, der i dag langt fra udnyttes.
Vi importerer store mængder af træ fra hele verden til formål, som vi selv eller vore nærmeste naboer kunne være leveringsdygtige i.

Fordele ved gran

Gran udmærker sig ved generelt at være meget fugt- og formstabilt. Træet er nemt at bearbejde. Desuden er det velegnet til mange konstruktionsformål, da det er relativt stærkt.
I Norge og Sverige har gran været meget udbredt som beklædnings materiale til huse. Men i Danmark har man hidtil været tilbageholdende med at anvende gran til facade beklædning.
De træsorter, der i dag primært anvendes til facader, er cedertræ, lærk og fyr. At gran ikke på samme måde har haft gennemslagskraft skal nok ses i lyset af flere årsager. Dels har der historisk ikke været samme handelstradition for gran som for fyr.

Ulemper ved gran

Dels har det rent æstetisk ikke været populært at anvende gran på grund af de mange små knaster, de såkaldte perleknaster, og dels har fyr været den foretrukne træsort til snedkerarbejde.

Vil du vide mere, kan du læse videre her

Rødgran på savværket.

På Ny fillerup savværk, er det ikke rødgran, der skæres mest af, men lidt bliver det dog til. Det mest anvendte er til spærtræ (som vi oftest skærer savskåret(ru)) lægter og forskallingsbædder. .

Egenskaber

  • Rimeligt billig på grund af store mængder i de danske skove
  • Tørt ved, der IKKE kommer i kontakt med jord eller fugt er meget holdbart.
  • Kan anvendes udendørs, fordi at tørt ved ikke optager vand igen.
  • Lange fibre gør træet velegnet til papirfremstilling og til at lave træplader af
  • Let at bearbejde med sav, høvl osv.

Anvendelse

www.nyfillerupsavvaerk.dk