Sådan måler du dit forbrug

Når du overevejer at bestille tækkespån, tag- eller facadespån, det er det samme, så er der et par ting du skal tage med i betragtning, for at få beregnet forbruget rigtigt.

1: er det 2 eller 3 lagsspån

2: Arealet af hele fladen

3: Antal løbende meter tagfod (ved tagspån) eller antal løbende meter væg. I nederste række, skal spånene ligge dobbelt, for at sikre at der er overlap ned imod lægten. Det giver et tillæg til arealet af spån du skal bruge, for at have nok.

Den samlede længde tagfod hhv væg ganges med 0,22m2 ved 2 lags spån og 0,16m2 ved 3 lags spån.

4: Evt rygning / grat. ved rygninger eller grater, hvor der bruges spån, påregnes et tillæg til forbruget, svarende til 0,3m2 pr løbende m grat/rygning

5: tillæg til spild 5%

 

Eksempel på spån beregning:

1: Jeg skal bruge tagspån i 2 lag

2: Der er 124m2 tagflade

3: Der er 28m tagfod (2 x 14m) X 0,22m2 = 6,16m2

4: Der er ingen grater (rygning på skrå tagflade), men 14 m rygning => 14 X 0,3 = 4,2m2

5: Der skal altså ialt bruges 124+6,16+4,2= 134,36 X 0,05(5% spild) = 6,72 + 134,36 = 141,1m2

Der rundes op til nærmeste hele tal, så forbruget er 142m2.

 

www.nyfillerupsavvaerk.dk