Om Træ

Træ

Vi vælger træsorter ud fra de egenskaber træet har og i forhold til dets anvendelse. Det giver et godt og miljørigtigt alternativ til trykimprægneret træ. På institutioner og visse naturområder må der ikke bruges trykimprægneret træ. En stor del af det træ vi sælger er netop som et miljørigtigt alternativ til det trykimprægnerede træ. Her kommer rødkernetræ, der er en fælles betegnelse for douglasgran og lærketræ, til sin ret. Også eg og cedertræ er træsorter, der vokser her i Danmark og som har gode holdbarhedsegenskaber.

Træets holdbarhed er det vigtigste element at tage hensyn til, f.eks. ved valg af facadebeklædning. Holdbarheden afhænger ikke blot af art, men også af variant, behandling og anvendelse. Ny Fillerup Savværk tilbyder altid individuel rådgivning.

Egetræ indeholder garvestoffer, der sammen med træets opbygning og cellestruktur bidrager til den naturlige varighed. Thuja (Western red ceder) indeholder svampehæmmende stoffer, der er så effektive, at træet bliver holdbart. Skovfyr, lærk, gran og douglas har i kernen svampehæmmende stoffer samtidig med, at kernecellerne er lukkede for indtrængning af frit vand.

Træs levetid reduceres mærkbart, hvis det er fugtigt eller i jordkontakt. Modsat øges holdbarheden, jo bedre det beskyttes mod regn, fugt og sollys.

Trækvalitet, tværsnitsdimensioner, konstruktionens udformning og lokale forhold har stor betydning for den faktiske levetid. Ved overfladebehandling med godkendte træbeskyttelsesmidler og gode malingsprodukter kan levetiden forøges væsentligt, afhængigt af den valgte behandling og interval for vedligeholdelse.

Gode råd

Fire tommelfingerregler for tilskåret, ubehandlet træ anvendt udendørs:
Over jord har en tynd dimension som regel længere holdbarhed end en tyk. Den tynde dimension tørrer hurtigere efter opfugtning og har dermed ikke samme tendens til at akkumulere fugt.

I jord er det omvendt. En tyk dimension holder længere end en tynd. Et træemnes tyndeste dimension bestemmer varigheden. For samme træart gælder næsten altid, at tungere ved – høj densitet – er mere varigt end let ved. Kerneved er mere varigt end splintved.

www.nyfillerupsavvaerk.dk