Om Træ

Træ

Vi vælger træsorter ud fra egenskaber og muligheder for anvendelse. Det har samtidig stor betydning for os, at vores udbud er et godt og miljørigtigt alternativ til trykimprægneret træ.

Vi oplever heldigvis en stigende efterspørgsel på det miljørigtige alternativ i disse år. På institutioner og i mange naturområder må der ikke længere anvendes trykimprægneret træ og byggebranchen anvender Thuja til listebeklædning som aldrig før. Vi bliver alle mere bevidste om, at anvende så få kemikalier som muligt og får heldigvis samtidig øjnene op for de mange alternativer, der med deres gode vejrbestandighed,  kan holde sig smukke i mange år fra naturens hånd.  Her kommer rødkernetræ, der er en fælles betegnelse for douglasgran og lærketræ, til sin ret. Også eg og cedertræ er træsorter, der vokser her i Danmark og som har rigtig gode holdbarhedsegenskaber.

Vi tilbyder individuel rådgivning til valg af træsort, profil og efterbehandling af dit træ. For os er det vigtigt, at du har de bedste forudsætninger for at træffe det valg, der er rigtigt for dig.

 

Generelle gode råd

Træets levetid reduceres mærkbart, hvis det er fugtigt eller i jordkontakt. Modsat øges holdbarheden, jo bedre det beskyttes mod regn, fugt og sollys.

Trækvalitet, dimensioner og vejrforhold har stor betydning for den faktiske levetid. Ved overfladebehandling med godkendte træbeskyttelsesmidler og gode malingsprodukter kan levetiden forøges væsentligt.

Skal dit træ ikke have jordkontakt, er det en fordel at anvende så små dimensioner som muligt, da en tynd og smal profil vil tørre hurtigt når den har været våd. Du giver hermed træet de optimale muligheder for at holde skimmel og råd på afstand og forlænger træets levetid væsentligt.

Ved jordkontakt er det lige omvendt – Jo større dimensioner, desto længere levetid.

Douglas langtømmer
Rødgran stammer
Lærketræer ved Odder
www.nyfillerupsavvaerk.dk